Košík

    Zatím nemáte v košíku žádné zboží.
Zobrazit košík

Newsletter


Podpora

Tel.: +420 777 83 06 15
ICQ: 148 651 191
Skype: nakupnikosik.cz

Kontakt

+420 777 83 06 15
obchod@nakupnikosik.cz


Obchodní podmínky

Objednávka

Prodejce: NákupníKošík s.r.o.

Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání písemné objednávky z e-shopu NákupníKošík s.r.o.. Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a pro její úplnou platnost je nutné potvrzení objednávky ze strany kupujícího. K potvrzení objednávky vyzve prodávající potvrzujícím e-mailem, ve kterém budou uvedeny všechny body objednávky. Účelem potvrzení je ověření totožnosti kupujícího a kontrola sortimentu objednaného zboží, termín dodání a cena za zboží a dopravu. Pokud nebude na potvrzující e-mail reagováno(písemná odpověď, nebo telefonický kontakt) považuje se toto za souhlas se všemi body objednávky.

Cena a platba

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční měně nebo dojde ke změně u velkobchodního prodejce elektroniky a u ostatních dodavatelů zboží. O změně ceny však bude informovat kupujícího. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovy přepravní služby. Kupující obdrží současně se zbožím také řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení zboží. Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši, pokud nebylo dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena za dopravu.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před odesláním zboží – rozhodující je termín odeslání informačního emailu o expedici. Po expedici zboží může kupující odstoupit od objednávky v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží. Prodávající může uplatnit náhradu škody, které vzniklo při stornování objednávky a to především vynaložením nákladů na dopravu a další poplatky související s objednáním zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

  • Zboží se již nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny u dodavatele zboží. Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci. Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně. Pokud již zaplatil kupující za zboží a prodejce mu z výše uvedených důvodů není schopen dodat, dojde ze strany prodávajícího ke vrácení celé částky na účet nebo adresu, kterou určí kupující a to co nejdříve(nejpozději do 7 dnů).
  • bez udání důvodu

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Pokud zboží nebylo převzato osobně, má kupující právo odstoupit od smlouvy(vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku. Toto právo je podmíněno, pokud je kupující fyzická osoba a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zboží je možné vrátit v zákonné lhůtě 14 dní, musí obsahovat veškeré původní příslušenství. Zboží lze zaslat na naši poštovní adresu doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato). Prodávající je oprávněn požadovat poplatek ve výši 200-300 Kč bez DPH dle skutečně vynaložených nákladů souvisejícím s odstoupením od kupní smluvy ze strany zákazníka. (Přijetí zboží na sklad, vystavení dobropisu, poštovné atd.) Poplatek bude v případě vrácení zboží odečten od ceny zboží a zbývající částka bude zaslána na adresu nebo bankovní účet kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaslána částka v co nejkratším čase, nejpozději však do 14 dní od doručení zboží prodávajícímu.

Dodací podmínky

Prodávající odešle zboží po obdržení elektronické objednávky a ověření objednávky v co nejkratším termínu v závislosti na provozních možnostech a dostupnosti zboží u velkobchodního prodejce. Pokud má prodávající objednané zboží skladem, odešle ho na adresu kupujícího do 2 dnů. V případě, že prodávající nemůže odeslat zboží od obdržení objednávky do 5 dnů, kontaktuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou. Prodávající zašle zboží na adresu uvedenou v objednávce. Za splnění dodávky se považuje doručení zboží na určenou poštovní adresu. Náklady na doručení hradí kupující a cenu a způsob platby si zvolí při tvorbě objednávky v elektronickém obchodě. Prodávající zajišťuje dopravu zboží na celém území České Republiky. V případě, že kupující odebírá zboží osobně, k předání zboží dojde po telefonické dohodě na předem určeném místě. Pokud se kupující neprokáže dokladem, kterým by potvrdil jeho totožnost, prodávající není povinen mu zboží předat.

Ceny za dopravu

Viz kategorie Doprava

Záruka

Viz kategorie Záruka

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím žádné třetí straně. Odesláním objednávky v elektronickém elektronické obchodě NákupníKošík s.r.o. souhlasíte s shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech. V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba (hacker) prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním. Pokud při tvorbě objednávky zvolíte možnost zasílání informačních emailů, souhlasíte s tím, že můžete být informování o novinkách v našem e-shopu a mohou Vám být zasílány ceníky a speciální nabídky. Pokud již nechcete dostávat tyto informace, zašlete zpět email a do předmětu napište "NEZASÍLAT".

Schrnutí

Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává. Odesláním a potvrzením objednávky se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.